best free web software

Verzekeringsschaden.

Is uw vloer bekrast of beschadigd door een water of een agressieve vloeistof en valt de schade onder een opstal- of aansprakelijkheidsverzekering, dan kunnen wij een expertiserapport opstellen. Een hoge uitkering is daarbij niet het uitgangspunt, maar een zodanig herstel dat de schade is hersteld. Soms kan dat met een plaatselijk herstel, in andere gevallen moet de hele vloer worden geschuurd en behandeld.

Het herstel wordt volledig en controleerbaar gespecificeerd. De kosten van een expertise inclusief voorrijden en het opstellen van een rapport/herstelofferte bedragen 65 euro (incl. BTW). Dit bedrag wordt als kostenpost in de taxatie opgenomen en door de verzekering vergoed.